≡≡≡≡ تخفیف ویژه:  مسیرهای یادگیری با 40% تخفیف ≡≡≡≡  

logo mix

گروه: رهبری

تعداد آموزش: 216


سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
ترتیب:
سطح:
زمان:
نوع:
29,000 تومان
رهبران به دنیا نمی آیند، بلکه آموزش دیده اند. رهبران توانایی های خود را برای برانگیختن و الهام بخشیدن به دیگران برای اقدام مثبت توسعه می دهند. صرف نظر از جایی که در شغل خود هستید، تقویت مهارت های ارتباطی شما را سریعتر به جایی که می خواهید می برد. در این دوره، خبرنگار سابق...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 42
زمان: 1h 16m
بازدید: 141
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 21-06-2022
( 12 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
رهبران قوی می دانند که تنها سه پاسخ قابل قبول برای سؤالات سخت کارکنان وجود دارد: 1) به سؤال پاسخ دهید. 2) به آنها بگویید که نمی دانید اما متوجه خواهید شد. 3) به آنها بگویید که نمی توانید به آنها بگویید. در این دوره، مربی Dana Brownlee، کارشناس توسعه رهبری و مشارکت‌کننده ارشد شغلی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 31m 29s
بازدید: 345
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 10-05-2022
1401/2/20
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
در حالی که جلسات حضوری زمانی روش غالب برای آموزش های فروش بود، یافتن راه هایی برای آموزش موثر تیم های فروش در دنیایی که به سمت محیط های کاری مجازی و ترکیبی حرکت می کند برای موفقیت هر شرکتی حیاتی است. در این دوره، مربی Shari Levitin به شما نشان می‌دهد که برای آموزش مؤثر تیم‌های...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 18
زمان: 1h 8m
بازدید: 292
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 09-05-2022
1401/2/19
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
برچیدن محل های کار ناسالم نیاز به اقدام دارد. اگرچه برای شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای رایج است که اهمیت تنوع و گنجاندن در محل کار را تشخیص دهند، بسیاری از تعصبات در فرهنگ‌هایی که ناخواسته ایجاد کرده‌اند بی‌اطلاع هستند. دیگران ممکن است بدانند مشکلی وجود دارد، اما نمی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 38m 0s
بازدید: 284
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 04-05-2022
1401/2/14
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
در این دوره، نویسنده، سخنران کلیدی و مربی دکتر Todd Dewett بحث می‌کند که چگونه رهبران جوان می‌توانند از طریق برنامه‌ریزی، استفاده مؤثر از دیگران و درگیر کردن تیم موفق شوند. با توجه به تغییرات سریع نسلی که در نیروی کار جهانی اتفاق می افتد، مهارت های منحصر به فردی وجود دارد...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 33m 25s
بازدید: 198
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 04-05-2022
1401/2/14
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
بسیاری از موفقیت شما به عنوان یک رهبر به توانایی شما در یادگیری از آزمون های شخصی، خطاها و آسیب های حل شده یا حل نشده بستگی دارد. انعطاف پذیری شما در پی یک چالش بر سبک رهبری شما و نحوه واکنش شما به استرس و نقاط دردناک در محل کار تأثیر می گذارد. در این دوره، مربی Dawn Emerick به...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 45m 36s
بازدید: 47
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 25-04-2022
1401/2/5
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
تبدیل شدن به یک رهبر موثر در یک محیط کاری سنتی می تواند به اندازه کافی چالش برانگیز باشد. رهبر بودن در یک محل کار ترکیبی مستلزم یک مجموعه مهارت تغییر یافته است. این رهبران نقش های بسیاری را ایفا می کنند: مدیر پروژه، مربی، میانجی، معلم بهره وری، و موارد دیگر برای به دست...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 42m 14s
بازدید: 287
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 18-04-2022
1401/1/29
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
مربیگری - مانند مدیریت - یک مهارت شهودی نیست. همچنین این یک راه حل برای همه نیست. برای مؤثر بودن، مدیران و رهبران باید انواع تکنیک های مربیگری را بیاموزند تا بتوانند نیازهای خاص کارکنان را برآورده کنند. Lisa Gates، مربی اجرایی، به مدیران و رهبرانی که با کوچینگ دست و پنجه نرم...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 59m 44s
بازدید: 404
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 14-04-2022
1401/1/25
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
هیچ شرکتی بدون نوآوری نمی تواند دوام بیاورد. بزرگ یا کوچک، جدید یا قدیمی، برای انتفاع یا غیرانتفاعی، همه سازمان‌ها برای موفقیت باید به شکل‌گیری ادامه دهند. اما چگونه می توان نوآوری بی وقفه را پرورش داد؟ کارشناسان استراتژی، Anil Gupta و Haiyan Wang، منطق اصلی نوآوری را تشریح...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 17
زمان: 1h 31m
بازدید: 305
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 11-04-2022
1401/1/22
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
از آنجایی که جهانی شدن و فناوری به سرعت بخش‌های جدیدی از بازار را در پس زمینه افزایش مکالمات در مورد مسائل اجتماعی، نحوه فروش، زمان فروش و افرادی که می‌فروشید ایجاد می‌کنند، همگی به طرز چشمگیری تغییر کرده‌اند. مهم نیست که در چه صنعتی هستید، اگر می خواهید به موفقیت...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 18
زمان: 48m 13s
بازدید: 308
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 11-04-2022
1401/1/22
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
حضور رهبری در مورد شخصیت یا ژنتیک نیست. شما می توانید یاد بگیرید که حتی در شرایط استرس، فشار و عدم اطمینان، اعتماد به نفس، وضوح و اعتبار قوی را نشان دهید. در این دوره، دکتر John Ullmen، استاد دانشکده مدیریت اندرسون UCLA، بینش های تحقیقاتی کلیدی و روش های گام به گامی را که برای...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 40m 57s
بازدید: 270
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 30-03-2022
1401/1/10
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
ریسک چیزی نیست که از آن ترسید، اما همیشه باید آن را در نظر داشته باشید. حاشیه سود و بهره وری شما به آن بستگی دارد - بدون ریسک، هیچ پاداشی وجود ندارد. در این دوره آموزشی، مدرس Dan Weedin به شما یک نمای کلی از چگونگی تغییر ریسک مالی نوظهور با افزایش کار کاملاً از راه دور و ترکیبی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 23
زمان: 1h 13m
بازدید: 341
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 09-03-2022
1400/12/18
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
رهبری خود و تیمتان چالش های متعددی را به همراه دارد و اکثر آنها پاسخ های تجویزی ندارند. چگونه از محدودیت های خود برای بهبود عملکرد عبور می کنید؟ در این دوره آموزشی، Prakash Raman، مربی عملکرد، رویکردی متفکرانه و ظریف را برای پرداختن به چالش‌هایی که با آن مواجه می‌شوید، در...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 34m 31s
بازدید: 378
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 24-02-2022
1400/12/5
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
رهبری مشترک شکل فزاینده‌ای از رهبری برای پروژه ها، تیم ها و سازمان ها است. همانطور که کار پیچیده تر می شود و سازمان ها با سرعت بیشتری تغییر می کنند، شرکت ها از نگاه کردن به رهبری به عنوان یک فعالیت مستقل دور می شوند.در این دوره آموزشی، مربی Rebecca Newton به شما درک درستی از...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 49m 23s
بازدید: 323
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 17-02-2022
1400/11/28
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
اعتماد و ایمنی (T&S) به سرعت در حال تبدیل شدن به یک اولویت برای همه پلتفرم‌ها و برندهای دیجیتال است. فقدان اقدامات T&S می تواند منجر به toxicity آنلاین شود، که می تواند به سلامت دیجیتالی کاربران، شهرت برندها و توانایی پلتفرم ها برای به دست آوردن، حفظ و تعامل با کاربران آسیب...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 26
زمان: 1h 30m
بازدید: 443
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 14-02-2022
1400/11/25
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
لحظه های بحران، شیوه کار، زندگی و رهبری ما را تغییر می دهد. روشی که شما به عدم قطعیت پاسخ می دهید تأثیر مستقیمی بر اعضای تیم شما دارد و مهم است که به دلیل آن فکر کنید.در این دوره، گروهی از متخصصان برجسته در بحران، رهبری و امور مالی – Eric Zackrison, PhD; Britt Andreatta, PhD; Nicole Tetreault, Ph.D;...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 27
زمان: 1h 4m
بازدید: 411
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 11-02-2022
1400/11/22
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
رهبری به همراه همدلی، به عنوان یک مهارت برتر برای رهبر مدرن شناخته شده است، اما رهبران باید فراتر از درک ساده همدلی و توسعه عمدی آن برای کمک به تیم خود در دستیابی به اهداف خود حرکت کنند. در این دوره متمرکز، مربی Scott Mautz، کارشناس رهبری، شیوه‌های خاصی را ارائه می‌کند که...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 10
زمان: 27m 44s
بازدید: 566
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 04-02-2022
1400/11/15
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
نقش مدیر، بدون شک یکی از مهمترین نقش ها در هر سازمانی است. ارائه انتظارات روشن به مدیران از نقش خود و نحوه همسویی آن با اهداف سازمان بسیار مهم است. در این دوره آموزشی، بیاموزید که چگونه مایکروسافت، شرکتی که به دلیل برتری رهبری خود شناخته شده است، مدیران را با یک چارچوب...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 17
زمان: 46m 57s
بازدید: 487
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 31-01-2022
1400/11/11
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
آگاهی سازمانی، یکی از مؤلفه‌های کلیدی هوش هیجانی، سطح بالاتری از آگاهی در مورد سازمان و نقش شماست. در این دوره آموزشی، مربی Lindsey Pollak به شما می آموزد که چگونه آگاهی سازمانی را توسعه دهید، که به شما کمک می کند تصمیم بگیرید و مشکلات را در راستای اولویت های شرکت و اهداف تجاری...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 38m 57s
بازدید: 481
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 21-01-2022
1400/11/1
توضیحات کامل reorder
(رایگان)
دانلود رایگان cloud_download
وقتی نوبت به رهبر بودن می رسد، شما به اندازه اعتبار خود موثر هستید. در این دوره، دکتر Aimée V. Sanchez، کارشناس رهبری، به شما نشان می دهد که چگونه با ایجاد و حفظ اعتبار خود، رهبر موثرتری شوید. او اهمیت مسئولیت پذیری، تشویق همکاری و ایفای نقش یک معلم خوب را بررسی می کند. او نحوه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 8
زمان: 16m 12s
بازدید: 446
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 18-01-2022
1400/10/28
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
تصور مدیریت پروژه به عنوان یک جادوی تخصصی که فقط مدیران پروژه دارای گواهینامه هستند آسان است، اما حقیقت این است که همه ما پروژه ها را در یک زمان مدیریت می کنیم. اگر تا به حال یک رویداد یا فعالیت را با یک تاریخ شروع و پایان مشخص هماهنگ کرده اید، شما نیز یک پروژه را مدیریت...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 36m 11s
بازدید: 553
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 12-01-2022
1400/10/22
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
وقتی فردی را با حضور رهبری عالی در عمل می بینید، می تواند جادو به نظر برسد. شما کاملاً مطمئن نیستید که چگونه آنها به صورت فردی و گروهی جلب توجه می کنند و اعتماد به نفس را القا می کنند، و این می تواند تقریباً فوق طبیعی به نظر برسد. خبر خوب این است که هیچ چیز عرفانی در مورد...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 8
زمان: 28m 40s
بازدید: 747
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 06-12-2021
1400/9/15
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
علاوه بر مسائل عادی و روزمره که ممکن است در زندگی حرفه ای خود با آنها روبرو شوید، لاتین بودن در محل کار اغلب با مجموعه ای کاملاً متفاوت از چالش ها و موانع همراه است. در این دوره، مربی Claudia Romo Edelman، بنیانگذار We Are All Human و The Hispanic Star، راه هایی را برای پیشبرد جامعه اسپانیایی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 30
زمان: 53m 56s
بازدید: 780
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 11-11-2021
1400/8/20
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
کارآفرینان منتظر نمی مانند تا خود را با تغییر وفق دهند، بلکه آن را هدایت می کنند. و با کار از راه دور که مرزها را به راست و چپ از بین می برد، هر کارآفرینی که به دنبال توسعه کسب و کار و حرفه خود است باید ذهنیت جهانی تری را تقویت کند. در این دوره، مربی Ryan Patel، رهبر کسب‌وکار...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 10
زمان: 25m 9s
بازدید: 669
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 11-11-2021
1400/8/20
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
احساس اینکه همه چیز از کنترل خارج شده است بسیار ناامید کننده است و مشکل تنها زمانی تشدید می شود که در موقعیت رهبری قرار بگیرید. افراد متعددی به شما نگاه می کنند تا آنها را از بحران عبور دهید، و شما نمی توانید به سادگی از چالش دور شوید. آن لحظات، زمانی که همه چیز به اشتباه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 58m 9s
بازدید: 786
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 29-10-2021
1400/8/7
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
یکی از حیاتی ترین مهارت های رهبری، توانایی رهبری با اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس می‌تواند به رهبران کمک کند تا از افرادی که مدیریت می‌کنند و به صورت متقابل با آنها کار می‌کنند، رضایت، اعتماد و احترام به دست آورند. و بدون آن، ممکن است با چالش‌های بیشتری نسبت به افراد...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 25
زمان: 1h 11m
بازدید: 708
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 27-10-2021
1400/8/5
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
اگر شما یک رهبری هستید که در مسیر شغلی خود قرار دارد یا فردی هستید که مدام به دنبال فرصت‌های رهبری هستید، این دوره می‌تواند به شما کمک کند حرکت رو به جلو مورد نیاز خود را پیدا کنید. بیاموزید که چگونه موانع پنهان یا نقاط کوری را که به طور ناخواسته شما را عقب نگه می دارند...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 47m 8s
بازدید: 671
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 26-10-2021
1400/8/4
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
مدیریت رهبران جدید با مجموعه‌ای از چالش‌ها همراه است. حتی برجسته‌ترین مشارکت‌کننده‌ها هم می‌توانند هنگام باز کردن نقش جدید خود و رسیدگی به مسئولیت‌های افزایش‌یافته خود با مشکل مواجه شوند. در این دوره آموزشی، یاد بگیرید که چگونه از رهبران جدید در حین انجام این...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 7
زمان: 20m 20s
بازدید: 661
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 19-10-2021
1400/7/27
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
وقتی زمان حال پر از عدم قطعیت است چگونه برای آینده برنامه ریزی می کنید؟ در شرایط عدم قطعیت ، یک بیماری همه گیر جهانی را بگویید که چشم انداز کار و زندگی را در وضعیت آشفته قرار می دهد - مهارت های رهبری هدفمند این چالش را برآورده خواهد کرد. در این دوره Joshua Miller ، مربی اجرایی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 8
زمان: 31m 25s
بازدید: 661
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 07-10-2021
1400/7/15
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
رهبران اغلب تصورات غلطی در مورد همدلی در محل کار در عمل دارند ، با این حال این مهارت ضروری برای هر کسی است که امروز می خواهد با موفقیت رهبری کند. در دنیای امروز که تغییرات سریع هر روز به سراغ ما می آید ، رهبران باید به سرعت روابط قوی خود را با افراد اعم از کارمند یا مشتری...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 38m 20s
بازدید: 634
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 05-10-2021
1400/7/13
توضیحات کامل reorder
صفحه 1 از 8
تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی لینـدا بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد