logo mix

مسیرهای یادگیری با 30% تخفیف 

آیا تا بحال با نابغه‌ترین متخصصان، برنامه‌نویسان یا طراحان مایکروسافت، اپل، دیزنی، گوگل و... کلاس آموزشی داشته‌اید؟
آیا تا بحال در کلاس پرفروشترین نویسندگان کتب IT جهان شاگردی کرده‌اید؟

با زیرنویس فارسی آموزشهای لینـدا

یادگیری را شروع کنید!

تعداد کل دوره‌های آموزشی سایت

5,891

تعداد کل ویدیوهای آموزشی

183,291

زمان کل آموزشهای سایت

12,265 ساعت

تعداد مدرسان

1,152

مرور جدیدترین آموزش‌ها به تفکیک موضوع


جدید ( 24 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 24 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (17-03-2021) 1399/12/27
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (03-03-2021) 1399/12/13
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (26-02-2021) 1399/12/8
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (25-02-2021) 1399/12/7
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

جدید ( 24 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 25 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 25 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 25 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

جدید ( 19 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

جدید ( 15 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 15 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 17 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 18 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

جدید ( 15 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 18 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: (04-03-2021) 1399/12/14
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

جدید ( 15 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 15 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 17 روز قبل)
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 18 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 19 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 19 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

جدید ( 15 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 15 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 15 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 16 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 16 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
جدید ( 17 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

جدید ( 29 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (01-02-2021) 1399/11/13
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (15-12-2020) 1399/9/25
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (05-11-2020) 1399/8/15
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (05-10-2020) 1399/7/14
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

در مسیر های یادگیری طراحی شده توسط کارشناسان بین المللی لینـدا، مسیر خود را پیدا کنید و سفر آموزشی خود را آغاز کنید

ما با دقت مدرسانی انتخاب کرده‌ایم که هم نویسندگان کتب پرفروش و هم مدرسان به رسمیت شناخته شده بین المللی هستندتمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی لینـدا بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد