%40 تخفیف  برای خرید  مسیرهای یادگیری

logo mix

تعداد 47 دوره آموزشی جدید با زیرنویس فارسی (تا 2/مهر/1402 ; 24-09-2023) به مرور در حال آپلود به سایت میباشد، به ما بیشتر سر بزنید.

آیا تا بحال با نابغه‌ترین متخصصان، برنامه‌نویسان یا طراحان مایکروسافت، اپل، دیزنی، گوگل و... کلاس آموزشی داشته‌اید؟
آیا تا بحال در کلاس پرفروشترین نویسندگان کتب IT جهان شاگردی کرده‌اید؟

با زیرنویس فارسی آموزشهای لینکدین (لینـدا) یادگیری را شروع کنید!

 library_booksتعداد کل آموزشها: 8,443

 timelineتعداد مسیرهای یادگیری: 413

 video_libraryتعداد کل ویدیوها: 247,011

 scheduleزمان کل (ساعت): 16,468

 schoolتعداد دانشجویان سایت: 23,255

 peopleتعداد مدرسان: 1,635

 verified_userتعداد کل بازدید از آموزشها

40,563,790

مرور جدیدترین آموزش‌ها به تفکیک موضوع


انتشار: (10-07-2023) 1402/4/19
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (31-03-2023) 1402/1/11
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (13-12-2022) 1401/9/22
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (23-11-2022) 1401/9/2
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (05-10-2022) 1401/7/13
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (04-10-2022) 1401/7/12
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (18-08-2022) 1401/5/27
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (04-08-2022) 1401/5/13
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 5 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (24-08-2023) 1402/6/2
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (08-08-2023) 1402/5/17
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (07-08-2023) 1402/5/16
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (23-05-2023) 1402/3/2
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (09-05-2023) 1402/2/19
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (31-03-2023) 1402/1/11
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (28-03-2023) 1402/1/8
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: (24-08-2023) 1402/6/2
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (24-08-2023) 1402/6/2
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (15-08-2023) 1402/5/24
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (11-08-2023) 1402/5/20
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (07-08-2023) 1402/5/16
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (01-08-2023) 1402/5/10
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (19-07-2023) 1402/4/28
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (18-07-2023) 1402/4/27
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 11 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 12 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 12 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 12 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 12 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 12 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 12 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 8 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 11 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 12 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 18 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 21 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 25 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 27 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (25-08-2023) 1402/6/3
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: (15-08-2023) 1402/5/24
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (14-08-2023) 1402/5/23
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (18-07-2023) 1402/4/27
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (25-04-2023) 1402/2/5
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (17-04-2023) 1402/1/28
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (09-03-2023) 1401/12/18
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (07-03-2023) 1401/12/16
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (16-02-2023) 1401/11/27
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 12 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 12 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (25-08-2023) 1402/6/3
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (21-08-2023) 1402/5/30
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (21-08-2023) 1402/5/30
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (10-08-2023) 1402/5/19
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (09-08-2023) 1402/5/18
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (04-08-2023) 1402/5/13
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار ( 11 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 20 روز قبل)
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار ( 26 روز قبل)
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (25-08-2023) 1402/6/3
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (25-08-2023) 1402/6/3
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (24-08-2023) 1402/6/2
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (23-08-2023) 1402/6/1
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (23-08-2023) 1402/6/1
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

انتشار: (27-01-2023) 1401/11/7
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (23-12-2022) 1401/10/2
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (16-09-2022) 1401/6/25
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (13-09-2022) 1401/6/22
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (17-08-2022) 1401/5/26
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (15-06-2022) 1401/3/25
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (08-06-2022) 1401/3/18
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: (21-04-2022) 1401/2/1
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

در مسیر‌های یادگیری طراحی شده توسط کارشناسان بین‌المللی لینـدا (لینکداین)
مسیر مورد علاقه‌تان را انتخاب کرده و سفر آموزشی خود را آغاز کنید

ما با دقت مدرسانی انتخاب کرده‌ایم که هم نویسندگان کتب پرفروش و هم مدرسان به رسمیت شناخته شده بین المللی هستند
تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی لینـدا بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد
logo-samandehi
فارسی کلاس