%40 تخفیف  برای خرید  مسیرهای یادگیری

logo mix

گروه: بیزنس و بازاریابی

تعداد آموزش: 2379


سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
ترتیب:
سطح:
زمان:
نوع:
35,000 تومان
رهبران کارآمد - در کنار زرنگی و مهارت در کارشان - اغلب این توانایی را دارند که حتی در هنگام بروز مشکلات، دیدگاه مثبتی را حفظ کنند. در این دوره بیاموزید که چرا مثبت بودن در محل کار بسیار مفید است و استراتژی های عملی برای افزایش مثبت اندیشی و مقابله با موقعیت های دشوار را...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 33m 16s
بازدید: 97
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 18-01-2023
( 20 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
45,000 تومان
بیاموزید که چرا حمایت از مشتری مهم است، چگونه کارمندانی را توسعه دهید که حامیان مشتری هستند، و چگونه از صدای مشتری (VOC) برای اطلاع رسانی استراتژی ها در سراسر عملکردها از جمله IT، HR، R&D، تولید، و حقوقی استفاده کنید. مربی Brad Cleveland، استراتژیست مشتری، مدل اثبات شده ای را برای...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 18
زمان: 1h 6m
بازدید: 77
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 10-01-2023
( 28 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
52,000 تومان
با استفاده از نسخه اشتراک Microsoft 365 Word، نحوه ایجاد، ویرایش، قالب‌بندی و اشتراک‌گذاری اسناد را به آسانی بیاموزید. با مربی David Rivers همراه باشید زیرا او یک نمای کلی از تمام ویژگی های ضروری برنامه پردازش کلمه قدرتمند و فراگیر مایکروسافت را به شما ارائه می دهد. این دوره به...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 31
زمان: 2h 31m
بازدید: 102
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 06-01-2023
1401/10/16
توضیحات کامل reorder
27,000 تومان
قابلیت دسترسی، تمرکز مهمی برای بسیاری از شرکت‌ها است، اما چگونه می‌توانید برنامه‌ای بسازید که تأثیرگذاری و مقیاس‌پذیری داشته باشد؟ در این دوره، مربی Christina Mallon، متخصص طراحی فراگیر، به شما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید از دسترسی‌پذیری استفاده کنید و روایت را برای...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 29m 39s
بازدید: 74
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 05-01-2023
1401/10/15
توضیحات کامل reorder
27,000 تومان
نویسنده و عضو اعتماد دانشگاه آکسفورد، Rachel Botsman، بیش از یک دهه است که زیر و بم اعتماد را مطالعه کرده است. این دوره بر اساس کتاب پرفروش او به چه کسی می توانی اعتماد کنی؟ او زبان خاصی را برای درک اینکه اعتماد چیست و چگونه کار می کند به اشتراک می گذارد. او همچنین رفتارهایی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 24m 10s
بازدید: 138
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 03-01-2023
1401/10/13
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
طبق مطالعات اخیر، فرهنگ کاری سمی ده برابر بیشتر از عوامل دیگری مانند پاداش، ناامنی شغلی و سازماندهی مجدد، باعث فرسایش کارکنان می شود. در این دوره مربی Francesca Gino به شما می آموزد که چگونه عواملی را که به فرهنگ های سمی کمک می کنند و اقدامات خاصی را که می توانید به عنوان مدیر...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 19
زمان: 54m 25s
بازدید: 168
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 23-12-2022
1401/10/2
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
آیا اغلب خود را در موقعیتی می‌بینید که می‌دانید در سمت درست بحث هستید، اما نمی‌توانید نظرات خود را بیان کنید یا نمی‌توانید کسی را متقاعد کنید؟ شاید حالت تدافعی به خود گرفته اید، یا اعصاب خود را از دست داده اید، یا در غیر این صورت همه چیز را به هم ریخته اید. برای وکلا،...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 32m 16s
بازدید: 171
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 23-12-2022
1401/10/2
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
اگر شما یک تولید کننده محتوا هستید، درک اینکه مخاطب هدف شما به چه چیزی علاقه دارد و در جستجوی آن است، عنصر کلیدی برای ایجاد محتوایی است که آنها را جذب و درگیر کند. سازندگانی که نحوه عملکرد الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی را درک می‌کنند، می‌توانند از این دانش استفاده...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 17
زمان: 47m 32s
بازدید: 79
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 23-12-2022
1401/10/2
توضیحات کامل reorder
90,000 تومان
به حرفه بازاریابی خود رونق دهید. (OMCA™ (Online Marketing Certified Associate (همکار معتبر بازاریابی آنلاین) یک اعتبار استاندارد صنعتی برای همکاران بازاریابی دیجیتال و بازاریابان سطح ابتدایی است. گواهینامه OMCA دانش شما را از مفاهیم بازاریابی دیجیتال تأیید می کند و درک شیوه های پذیرفته...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 71
زمان: 4h 19m
بازدید: 141
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 21-12-2022
1401/9/30
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
کارآفرین سریالی و خالق لینکدین Roberta Lucca توضیح می دهد که چگونه مزیت نامساعد خود را پیدا کنید - مهارت منحصر به فرد خود را که ارزشمند و مقیاس پذیر است - و آن را پایه و اساس تجارت خالق خود قرار دهید. او از تمرین‌ها و ابزارهایی استفاده می‌کند تا به شما کمک کند ارزش‌ها و مهارت‌های...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 15
زمان: 43m 54s
بازدید: 134
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 19-12-2022
1401/9/28
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
آیا از اهداف و نتایج کلیدی (OKR) بیشترین بهره را می برید؟ یا آیا اهداف شما در حال سقوط هستند؟ شما می‌توانید از OKR به عنوان چارچوبی استفاده کنید تا شرکت خود را چابک‌تر، شفاف‌تر، جذاب‌تر، ظاهر خارجی‌تر و متمرکزتر کنید. در این دوره، مربی Jessie Withers به شما کمک می کند تا قدرت...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 36m 26s
بازدید: 73
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 19-12-2022
1401/9/28
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
با استفاده از ابزارهای اتوماسیون Salesforce، صرف نظر از موقعیت مکانی خود، بهره وری خود را افزایش دهید. اتوماسیون فروش باعث صرفه جویی در زمان و افزایش بهره وری می شود، اما راه اندازی آن به زمان و تلاش نیاز دارد. در این دوره، مربی Christine Volden، کارشناس Salesforce به شما نشان می دهد که...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 17
زمان: 40m 44s
بازدید: 127
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 16-12-2022
1401/9/25
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
دنیای تنوع، برابری، گنجاندن و تعلق (DEIB) می‌تواند در مواقعی هم قدرتمند و هم طاقت ‌فرسا باشد. چگونه کسی می تواند در این فضا شروع کند؟ در این دوره مربی Dereca Blackmon نشان می دهد که چگونه می توانید نقش مهمی در DEIB ایفا کنید. او اصطلاحات کلیدی و مورد تجاری را برای تنوع توضیح می دهد،...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 39m 58s
بازدید: 133
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 15-12-2022
1401/9/24
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
Mighty Networks یک پلت فرم اجتماعی است که سازندگان را قادر می سازد تا جوامع آنلاین خود را با محتوای هدفمند و مبتنی بر اشتراک مدیریت کنند. از دوره‌های آنلاین، مطالب، محتوای ویدیویی و رویدادهای مجازی گرفته تا عضویت‌های گروهی خاص و اشتراک‌های کاربران دیجیتال، Mighty Networks به شما...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 36m 25s
بازدید: 129
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 14-12-2022
1401/9/23
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
سن گرایی بر نحوه درک ما از افراد مسن تر و جوان تر از خود و همچنین درک ما از خود تأثیر می گذارد. در این دوره، دکتر Tracey Gendron، متخصص پیری، از طریق مثال‌های قانع‌کننده‌ای که رایج‌ترین اشکال سوگیری سنی و پیامدهای آن را بررسی می‌کند، به شما می‌آموزد که افکار، باورها و نگرش‌های...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 37m 0s
بازدید: 150
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 14-12-2022
1401/9/23
توضیحات کامل reorder
55,000 تومان
با مایکروسافت اکسل، محبوب‌ترین برنامه صفحه‌گسترده جهان، سرعت خود را افزایش دهید. با مربی Dennis Taylor متخصص اکسل همراه باشید تا نحوه مدیریت و تجزیه و تحلیل کارآمد داده ها را با این برنامه قدرتمند نشان دهد. نحوه وارد کردن و سازماندهی داده ها، انجام محاسبات با توابع ساده...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 36
زمان: 2h 22m
بازدید: 165
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 12-12-2022
1401/9/21
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
تسلط بر مهارت های زبان بدن در محل کار ضروری است. این مهارت‌ها تاکتیک‌هایی را در اختیار شما قرار می‌دهند که می‌توانند به نشان دادن اعتماد به نفس و همدلی و همچنین ایجاد رابطه و افزایش حضور شما به عنوان یک رهبر کمک کنند. آنها همچنین مدل های ارزشمندی را برای بهبود نحوه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 17
زمان: 51m 23s
بازدید: 129
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 12-12-2022
1401/9/21
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
همانطور که سازمان ها شروع به ارائه انعطاف پذیری بیشتر در محل کار می کنند، نیاز به فناوری در دسترس و فراگیر با سرعت زیادی افزایش یافته است. بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان نوعی ناتوانی را تجربه می کنند، و بیشتر این ناتوانی ها نامرئی هستند، که اغلب رسیدگی به آنها را...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 17
زمان: 50m 10s
بازدید: 109
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 12-12-2022
1401/9/21
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
در این دوره مربی Kate Strachnyi، یکی از صداهای پیشرو در دنیای داده، به شما نشان می دهد که چه گزینه های شغلی داده وجود دارد و چگونه می توانید آنها را دنبال کنید. کیت به عنوان یکی از صداهای برتر لینکدین در علم و تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب شد و یکی از اعضای فهرست dataIQ 100 از تأثیرگذارترین...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 27
زمان: 1h 41m
بازدید: 252
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 09-12-2022
1401/9/18
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
آیا به دنبال یادگیری اصول اولیه فروش B2B و استفاده از آنها در نقش فعلی یا آینده خود هستید؟ این دوره از تمام سطوح فروشندگان B2B، به ویژه آنهایی که هنوز در ابتدای کار خود هستند، پشتیبانی می کند. به کارشناس فروش B2B مربی Robbie Kellman Baxter بپیوندید تا مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌هایی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 44m 16s
بازدید: 309
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 09-12-2022
1401/9/18
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
آیا به طور فعال فرهنگ شمول را در داخل و خارج سازمان خود ترویج می کنید؟ اگر نه، زمان چرخش فرا رسیده است، به این معنی که باید هنجارهای خود را به طور کامل ارزیابی کنید. رهبران امروزی با چالش‌های پیچیده زیادی روبرو هستند، اما می‌توانند تفاوت ایجاد کنند و شرایط را تغییر...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 15
زمان: 55m 49s
بازدید: 246
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 08-12-2022
1401/9/17
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
هنگام راه‌اندازی یک کسب‌وکار، ممکن است ندانید که برای حسابداری تراکنش‌های مالی خود چه چیزی لازم است—اگر باید برای مجوز مالیات فروش، نحوه پردازش 1099 و موارد دیگر ثبت نام کنید. اگر از شرایط و فرآیند ثبت فعالیت شرکت خود مطمئن نیستید، تنظیم پرونده حسابداری خود می تواند...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 30
زمان: 1h 38m
بازدید: 244
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 07-12-2022
1401/9/16
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
آیا می‌دانستید که اگر فقط یک ساعت در هفته صرفه‌جویی کنید، می‌توانید هر سال یک هفته تمام وقت بدون وقفه به دست آورید؟ این قدرت مدیریت زمان است. این دوره به شما کمک می کند تا با مدیریت کارآمدتر زمان و افزایش بهره وری حرفه ای و شخصی خود، آن ساعت ها را بازیابی کنید. مربی Chris...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 26
زمان: 1h 31m
بازدید: 218
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 07-12-2022
1401/9/16
توضیحات کامل reorder
27,000 تومان
راز ایجاد یک شغل پایدار، موفق و پر رونق چیست؟ شما باید برای هر چیزی آماده باشید، مهم نیست در بازار چه اتفاقی می افتد. در این دوره، آینده پژوه و متخصص مشهور آینده کار فوربس، مربی Elatia Abate، شما را در مراحل چگونگی ایجاد شغلی که دوست دارید و در عین حال چابک، سازگار، و آماده...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 23m 57s
بازدید: 99
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 06-12-2022
1401/9/15
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
داستان‌گویی با داده‌ها هرگز هیجان‌انگیزتر نبوده است، و جان بخشیدن به داده‌ها، حتی برای افراد غیر توسعه‌دهنده و مبتدی، آسان‌تر از همیشه است. در این دوره آموزشی مربی Joshua Rischin به شما نشان می دهد که چگونه از Looker Studio، ابزار رایگان تجزیه و تحلیل داده های گوگل استفاده کنید....
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 15
زمان: 46m 23s
بازدید: 135
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 05-12-2022
1401/9/14
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
اگر واقعاً دقت کنید، می توانید از پزشکان چیزهای زیادی در مورد تصمیم گیری یاد بگیرید. ممکن است به نظر برسد که همه آنها فقط در این کار مهارت دارند، اما آنها مجبور بودند سال ها این مهارت ها را تمرین کنند. داشتن دانش لازم برای تصمیم گیری های حیاتی در مواقع بحران از این قاعده...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 51m 17s
بازدید: 105
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 02-12-2022
1401/9/11
توضیحات کامل reorder
27,000 تومان
مایکروسافت آفیس یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین خانواده نرم افزارهای موجود در جهان است. اگر می‌خواهید آن را برای همه اعضای تیم خود در دسترس‌تر کنید، این دوره فقط برای شما طراحی شده است. به مربی Jess Stratton بپیوندید تا اصول اولیه نحوه استفاده از ویژگی‌های دسترس‌پذیری...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 10
زمان: 24m 4s
بازدید: 361
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 30-11-2022
1401/9/9
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
نام تجاری کارفرما برای بسیاری از شرکت ها مفهوم جدیدی است، اما مفهومی است که برای موفقیت شما در جذب، جذب و حفظ استعدادها بسیار مهم است. در این دوره، مربی Desiree Booker، مشاور برندینگ کارفرمای فراگیر، دانش خود را در مورد چگونگی گنجاندن گنجاندن در DNA هویت کارفرما و ساختن برندی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 58m 13s
بازدید: 290
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 30-11-2022
1401/9/9
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
نحوه ایجاد توابع اکسل سفارشی خود را با تابع LAMBDA کشف کنید. مربی Curt Frye با تاریخچه مختصری از توابع سفارشی در اکسل شروع می کند، سپس ساختار زبان فرمول اکسل را توضیح می دهد. در مرحله بعد، او به شما نشان می دهد که چگونه یک LAMBDA ایجاد کنید و آن را به عنوان یک تابع سفارشی در مدیریت...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 27
زمان: 1h 55m
بازدید: 278
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 29-11-2022
1401/9/8
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
صحبت کردن در جمع برای اکثر مردم آسان نیست، و اگر انگلیسی زبان اول یا دوم شما نباشد، ممکن است چالش برانگیزتر باشد. این دوره به طور خاص برای غیر انگلیسی زبانان طراحی شده است، این دوره استراتژی ها و تکنیک های عملی را برای افزایش وضوح و اعتماد به نفس هنگام برقراری ارتباط...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 29
زمان: 1h 53m
بازدید: 246
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 29-11-2022
1401/9/8
توضیحات کامل reorder
صفحه 1 از 80
تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی لینـدا بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد