%40 تخفیف  برای خرید  مسیرهای یادگیری

logo mix

گروه: بیزنس و بازاریابی

تعداد آموزش: 2425


سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
ترتیب:
سطح:
زمان:
نوع:
35,000 تومان
به‌عنوان مدیر، شما نقش کلیدی در حصول اطمینان از اینکه همه، از جمله افراد دارای معلولیت، می‌توانند به طور کامل در دستیابی به اهداف تجاری مشارکت داشته باشند، ایفا می‌کنید. در این دوره، مربی Tarena Shanaberger به شما نشان می دهد که چگونه با جذب، استخدام، حضور در هیئت مدیره و...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 33m 42s
بازدید: 72
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 22-03-2023
( 10 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
چه مدیر رسانه های اجتماعی باشید، چه یک تأثیرگذار یا صاحب کسب و کار، اگر به طور منظم از رسانه های اجتماعی استفاده می کنید، مشکلات قانونی وجود دارد که به طور مکرر مطرح می شوند. درک این نقاط داغ قانونی دشوار نیست، اما این پتانسیل را دارند که شرکتی را که برخی از مراحل اولیه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 22
زمان: 40m 44s
بازدید: 43
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 21-03-2023
( 11 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
88,000 تومان
با تبدیل شدن به یک متخصص مایکروسافت آفیس (MOS) تسلط خود را بر اکسل نشان دهید. برای آمادگی برای آزمون گواهینامه MOS Excel Expert آموزش ببینید. این دوره که توسط استاد Jennifer McBee ایجاد شده است، به شما کمک می‌کند تا برای چهار حوزه اصلی امتحان آماده شوید: مدیریت گزینه‌ها و تنظیمات کتاب...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 47
زمان: 4h 13m
بازدید: 78
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 20-03-2023
( 12 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
55,000 تومان
Microsoft Teams یک ابزار ارتباطی هوشمند است که محیطی را ایجاد می کند که در آن همه افراد در یک سازمان می توانند با هم کار کنند و اطلاعات را بدون توجه به جایی که در آن قرار دارند به اشتراک بگذارند. در سال 2022، مایکروسافت اعلام کرد که Teams توسط 270 میلیون کاربر استفاده می‌شود و آن را...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 26
زمان: 2h 10m
بازدید: 152
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 08-03-2023
( 24 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
27,000 تومان
آیا به دنبال ایجاد تأثیر اجتماعی مثبت با شغل خود هستید؟ در این دوره، مربی Nick Martin به شما نشان می دهد که چگونه این کار را انجام دهید. او ابتدا شما را از طریق تأملی در مورد تأثیر اجتماعی مثبتی که می‌خواهید از طریق کارتان بر جهان ایجاد کنید، راهنمایی می‌کند، یا از طریق یک...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 28m 4s
بازدید: 131
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 08-03-2023
( 24 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
در مرحله پس از تولید، محتوای رسانه های اجتماعی که گرفته اید، جان تازه ای به خود می گیرد. دانستن نحوه کار با ابزارهای ویرایش ویدیو به طور مؤثر راه را برای تمرکز بر آنچه واقعاً مهم است باز می کند: داستان شما. در این دوره، مربی Nick Harauz، متخصص ویرایش ویدیو، به سازندگان محتوا...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 20
زمان: 1h 35m
بازدید: 175
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 07-03-2023
( 25 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
رهبری خدمات مشتری مسئولیتی هیجان انگیز است و هرگز مهمتر از این نبوده است. همچنین هرگز چالش برانگیزتر از این نبوده است. انتظارات مشتری که به سرعت در حال تکامل هستند، کانال های خدماتی در حال ظهور، و ماهیت چند وجهی ارائه خدمات تنها تعدادی از پیشرفت هایی هستند که با آن روبرو...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 18
زمان: 52m 13s
بازدید: 140
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 06-03-2023
( 26 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
45,000 تومان
SAP S/4HANA یک نرم‌افزار برنامه‌ریزی منابع سازمانی مبتنی بر ابر و آماده برای اجرا است که به کسب‌وکارها کمک می‌کند فرآیندهای کاری خود را ساده‌تر کنند و از هر بخش منحصربه‌فرد کسب‌وکارشان بهتر پشتیبانی کنند. در این دوره مهارت‌های سطح متوسط ​​تا پیشرفته، مربی Justin Valley...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 34
زمان: 1h 15m
بازدید: 131
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 06-03-2023
( 26 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
55,000 تومان
آیا به دنبال افزایش سرعت با ابزار مبتنی بر وب، Microsoft Project برای وب هستید؟ در این دوره، Cindy M Lewis، مربی ده ساله حرفه ای و دارای گواهی مایکروسافت، اصول اولیه استفاده از Project برای وب را برای همکاری موثرتر، مدیریت پروژه ها بر اساس اولویت، و به اشتراک گذاری جزئیات پروژه ها، وظایف...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 39
زمان: 2h 13m
بازدید: 136
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 06-03-2023
( 26 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
45,000 تومان
دنیایی را تصور کنید که در آن به ایده های خود اعتماد کرده اید و نسبت به آنچه خلق کرده اید احساس خوبی داشته اید. این دنیایی که می توانید راحت تر و بیشتر در آن ایجاد کنید، وجود دارد. مبشر خلاقیت، Denise Jacobs، بنیانگذار و مدیر عامل The Creative Dose است، جایی که او تکنیک هایی را برای باز...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 20
زمان: 1h 21m
بازدید: 25
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 03-03-2023
( 29 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
در میان عجله دائمی، آیا برای یافتن خوشبختی و معنا در زندگی کاری و شخصی خود تلاش می کنید؟ با استاد دانشگاه و مربی Cassie Holmes، نفس عمیق بکشید و رویکرد خود را در مدیریت زمان مجدداً تنظیم کنید. در این دوره، او استراتژی‌های عملی را به شما نشان می‌دهد که چگونه زمان خود را برای...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 15
زمان: 42m 48s
بازدید: 56
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 01-03-2023
1401/12/10
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
استراتژی چیست و چگونه می توانید آن را به طور مؤثرتری در زندگی روزمره خود به کار بگیرید؟ در این دوره، مدیر اجرایی لینکدین، Daniel Shapero، عمیقاً به موضوع مورد علاقه خود می پردازد و بینش هایی را از رهبران دیگر می گیرد. تعریف او و اولین قانون استراتژی را بیاموزید و بیاموزید که...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 9
زمان: 31m 12s
بازدید: 77
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 01-03-2023
1401/12/10
توضیحات کامل reorder
27,000 تومان
برای هر کسی که در بازاریابی کار می کند، ایجاد تعامل دو طرفه و در زمان واقعی با مشتریان می تواند یک چالش همیشگی باشد. و پیش‌بینی تعامل برای اینکه بتوانید نتایج بهینه را از کمپین‌های خود به دست آورید، می‌تواند دشوار باشد، همچنین اندازه‌گیری و گزارش‌دهی در مورد اثربخشی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 29m 3s
بازدید: 132
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 28-02-2023
1401/12/9
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
همانطور که جهان همچنان در حال تغییر است، نیروی کار نیز تغییر می کند. جهانی شدن شرکت ها به این معنی است که شما بیشتر از همیشه با همکاران، مدیران و کارمندانی با پیشینه های مختلف روبرو می شوید که به زبان های مختلف صحبت می کنند و از طیف های مختلف سنی هستند. برای موفقیت در یک...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 10
زمان: 34m 24s
بازدید: 48
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 28-02-2023
1401/12/9
توضیحات کامل reorder
45,000 تومان
در این دوره آموزشی، کارشناس تنوع، برابری و شمول (DE&I) و مربی رهبری جهانی، Dumi Senda به شما نشان می‌دهد که چگونه محیطی ایجاد کنید که از تعلق در محل کار پشتیبانی کند. تحقیقات نشان می‌دهد که رهبران به اشتباه تصور می‌کنند که سازمان‌هایشان فراگیر است، با نادیده گرفتن مسائلی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 18
زمان: 1h
بازدید: 21
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 27-02-2023
1401/12/8
توضیحات کامل reorder
27,000 تومان
به دنبال یک نقش جدید هستید، اما نمی دانید از کجا شروع کنید؟ با استفاده از ویژگی‌های قدرتمند و ابزارهای شبکه‌ای LinkedIn Premium، می‌توانید شغل بعدی خود را پیدا کنید - یا به سادگی در زمینه کاری خود پیشرفت کنید. به Garrick Chow، مربی کارکنان آموزش لینکدین بپیوندید، زیرا او پاسخ‌های...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 20m 57s
بازدید: 61
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 24-02-2023
1401/12/5
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
در سال‌های اخیر، سازمان‌ها با فشار بی‌سابقه‌ای برای ارائه در برابر استراتژی DEI مواجه شده‌اند که باعث هجوم نقش‌ها و مسئولیت‌های DEI شده است. در این دوره، مربی Toni Howard Lowe برخی از چالش‌های اصلی را پوشش می‌دهد که رهبران تنوع، برابری و مشارکت با آن‌ها مواجه هستند، و راه‌های...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 47m 46s
بازدید: 224
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 22-02-2023
1401/12/3
توضیحات کامل reorder
45,000 تومان
Microsoft Teams به خصوص در چند سال اخیر بسیار محبوب شده است. محصولاتی مانند Teams به اتصال دنیای تجارت کمک کرده اند و راه حلی برای زمان های چالش برانگیز ارائه می دهند. اما افزایش محیط های کاری دوردست و ترکیبی مجموعه جدیدی از نیازهای سازمانی را به وجود می آورد. در حالی که Teams گزینه‌های...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 15
زمان: 1h 6m
بازدید: 240
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 17-02-2023
1401/11/28
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
به عنوان یک رهبر، شما مسئول توسعه و مدیریت اعضای تیم خود هستید - و گاهی اوقات این شامل برقراری ارتباط با آنها در مورد سلامت روان آنها می شود. تا همین اواخر، رهبران تا حد زیادی از صحبت با اعضای تیم در مورد سلامت روان خود در محل کار منصرف شده بودند. اجتناب از این گفتگوها...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 43m 5s
بازدید: 185
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 17-02-2023
1401/11/28
توضیحات کامل reorder
39,000 تومان
هنگامی که افراد برای انجام کار نیاز به تعامل دارند، ارتباطات اغلب منبع اتلاف است. از آنجایی که Lean یک روش فکری است که هدف آن کاهش یا حذف وقفه‌ها در جریان ارزش برای مشتری شماست، چرا از قدرت‌های آن برای بهبود فرآیند ارتباط استفاده نکنید؟ نویسنده Sam Yankelevitch به شما نشان می‌دهد...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 53m 18s
بازدید: 159
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 17-02-2023
1401/11/28
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
ایجاد نیروی کار متنوع یک سرمایه گذاری در آینده است. گسترش نمایندگی نیروی کار شما می تواند فرهنگ شرکت شما را تقویت کند، حفظ کارکنان را افزایش دهد و منجر به پیشرفت در نوآوری و سودآوری شود. در این دوره، مربی Christie Lindor، مشاور نیروی کار فرهنگ و تنوع، به شما نشان می‌دهد که چگونه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 38m 29s
بازدید: 178
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 17-02-2023
1401/11/28
توضیحات کامل reorder
45,000 تومان
آیا به شغلی در تجزیه و تحلیل داده فکر می کنید یا به دنبال یافتن یک نقش در سطح بالاتر هستید؟ این دوره راهنمای دوستانه ای برای یافتن شغل در این زمینه مورد تقاضا ارائه می دهد. مربی Jess Ramos، یک تحلیلگر ارشد داده، به شما کمک می کند تا علاقه اولیه خود را بسنجید، و دیدگاه صادقانه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 22
زمان: 1h 6m
بازدید: 186
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 16-02-2023
1401/11/27
توضیحات کامل reorder
27,000 تومان
تولید ایده زمانی که زمان زیادی دارید به اندازه کافی سخت است، اما وقتی زمانتان کم است چه می کنید؟ برای موفقیت، اگر تیم شما می‌خواهد راه‌حل‌های مؤثر و نتایج ثابتی ارائه دهد، باید به سرعت ایده تولید کند. به نویسنده Stefan Mumaw بپیوندید تا تفاوت‌های کلیدی بین ایده‌پردازی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 9
زمان: 26m 12s
بازدید: 252
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 13-02-2023
1401/11/24
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
ثبات برای مردم لازم است تا بهترین کار خود را انجام دهند. در زمان تغییر یا عدم اطمینان - چه عدم اطمینان جهانی، نوسانات در صنعت شما یا تغییر در سازمان شما - ثبات اغلب متزلزل می شود و می تواند توانایی کارکنان شما را برای تمرکز، سازگاری و پیشرفت مختل کند. در این دوره یاد بگیرید...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 34m 45s
بازدید: 58
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 13-02-2023
1401/11/24
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
از آنجایی که سازمان‌های بیشتری شروع به اهمیت دادن به تنوع، برابری، و شمول می‌کنند، رهبران منابع انسانی وظیفه دارند تا نقش‌ها و مسئولیت‌های بخش‌های خود را دوباره تعریف کنند. در این دوره، مربی Shweta Mogha راهنمایی های عملی را در مورد بهترین شیوه ها و مهارت هایی که برای...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 37m 34s
بازدید: 29
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 10-02-2023
1401/11/21
توضیحات کامل reorder
49,000 تومان
دانستن اینکه چگونه فرآیندهای تکراری را خودکار کنید و از قدرت هوش مصنوعی برای خودکارسازی وظایف شناختی استفاده کنید، مهارت های اساسی است که در سال 2022 باید داشته باشید. در این دوره آموزشی با مربی Gregor Maric، یاد بگیرید که چگونه از Microsoft Power Automate Desktop برای خودکارسازی آسان کارهای...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 1h 30m
بازدید: 114
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 09-02-2023
1401/11/20
توضیحات کامل reorder
45,000 تومان
تقاضا برای برنامه های کاربردی تجاری بسیار بیشتر از تعداد توسعه دهندگان حرفه ای در دسترس برای ساخت آنها است. پلتفرم های کم کد مانند Power Platform به کاربران تجاری این امکان را می دهد تا برنامه های خود را بدون نیاز به توسعه دهندگان حرفه ای بسازند. رشد و جذب گسترده در Power Apps منجر...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 26
زمان: 1h 18m
بازدید: 1227
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 07-02-2023
1401/11/18
توضیحات کامل reorder
27,000 تومان
رهبران بزرگ به سازمان خود کمک می کنند تا بر چالش ها غلبه کند و مسیر خود را تغییر دهد. اما تغییر سخت است و هرکسی که یک تیم را مدیریت می کند به یک کتاب بازی اثبات شده نیاز دارد تا به آنها کمک کند تا کارمندان خود را در حین عادت کردن به ایده ها و ابتکارات جدید جمع کنند. در این...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 21m 19s
بازدید: 133
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 06-02-2023
1401/11/17
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
فروش یک محصول با ارزان‌ترین قیمت آسان است، اما درآمدی را که برای رشد نیاز دارید به ارمغان نمی‌آورد و احتمالاً مشتریان شما را پشیمان می‌کند. فروش یک محصول با تمرکز بر ارزش افزوده سخت تر است، اما منجر به قیمت فروش منصفانه و مشتری بسیار خوشحال تر می شود. واضح است که اگر...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 17
زمان: 36m 6s
بازدید: 110
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 06-02-2023
1401/11/17
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
وقتی مردم «فرهنگ کار» را می‌شنوند، اغلب به جنبه‌های فیزیکی حضور در دفتر فکر می‌کنند - چت‌های اطراف اتاق ناهار، میزهای پینگ پنگ، ساعات شاد. اما در معنایی معنادارتر و تاثیرگذارتر، فرهنگ با تجربیاتی تعریف می‌شود که باورهایی را شکل می‌دهند که عمل و نتایج را هدایت می‌کنند....
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 39m 22s
بازدید: 94
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 03-02-2023
1401/11/14
توضیحات کامل reorder
صفحه 1 از 81
تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی لینـدا بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد