%40 تخفیف  برای خرید  مسیرهای یادگیری

logo mix

گروه: همکاری در بیزنس

تعداد آموزش: 95


سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
ترتیب:
سطح:
زمان:
نوع:
29,000 تومان
قابل توجه است که چقدر سریع می توانید در کار خود دچار اضافه کاری و ناراضی شوید. قطعه محوری که گم شده است؟ مرزهای سالم در این دوره، Hannah Wachter، مربی ذهنیت، بینش‌های عملی را در مورد اهمیت ایجاد مرزهای سالم در محل کار به اشتراک می‌گذارد که به شما امکان می‌دهد در حرفه خود به...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 21
زمان: 1h 14m
بازدید: 10
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 15-11-2022
( 13 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
تبدیل شدن به یک متحد واقعی به چه معناست؟ این سوال اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است. متحدان واقعی با یک ذهنیت فراگیر بر اساس سه اصل اساسی شروع می کنند: شجاع باشید، فروتن باشید و فداکار باشید. کشف کنید که چگونه این اصول را عملی کنید، متحد بهتری شوید و تغییری باشید که می...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 8
زمان: 23m 30s
بازدید: 100
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 03-11-2022
( 25 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
اگر مدیر هستید، توجه به مشارکت کارکنان بسیار مهم است. روش هایی که از طریق آنها مشارکت کارکنان خود را تشخیص می دهید و برای آنها ارزش قائل می شوید، می تواند موفقیت تیم شما را شکست دهد. اما چگونه می‌توانید شیوه‌های جدیدی را برای صداقت و شناخت ایجاد کنید، وقتی رویکردهای...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 32m 55s
بازدید: 84
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 24-10-2022
1401/8/2
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
چه نوع رهبری در مواقع عدم اطمينان زياد شكوفا مي شود؟ با کمال تعجب، این کسانی نیستند که اصرار بر پایبندی به دیدگاه خود دارند. در عوض، رهبرانی که با اطمینان از تغییر و انتقاد پذیرفته می‌شوند، کسانی هستند که بیشترین موفقیت را به دست می‌آورند.مربی Rita McGrath، نویسنده پرفروش،...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 18
زمان: 58m 5s
بازدید: 284
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 20-10-2022
1401/7/28
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
درک تفاوت های شخصیتی روشی قدرتمند برای موفقیت بیشتر است. با شناخت اینکه چگونه شخصیت شما بر رفتار شما تأثیر می گذارد، می توانید بینش عمیق تری در مورد نحوه همکاری و ارتباط خود با دیگران به دست آورید. در این دوره دکتر Eric Zackrison مفاهیمی را آموزش می دهد که چگونه می توان شخصیت...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 7
زمان: 10m 43s
بازدید: 162
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 17-10-2022
1401/7/25
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
خلاقیت برای نوآوری و لذت بسیار مهم است، اما چگونه می توانید آن را در محیط های حرفه ای پرورش دهید؟ در این دوره، نویسنده و مربی دکتر مربی به شما می آموزد که چگونه از رویکردهای ساده و مبتنی بر علم برای تقویت خلاقیت خود و خلاقیت تیم خود استفاده کنید. تاد راه هایی را برای افزایش...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 37m 29s
بازدید: 179
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 12-10-2022
1401/7/20
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
ادغام‌های شرکتی، اگرچه رایج هستند، اما همیشه پیچیده هستند - به ویژه برای تیم‌های فناوری اطلاعات.در ادغام فناوری اطلاعات پس از اکتساب چه چیزی دخیل است؟ سازمان شما چگونه تغییر خواهد کرد؟ چه کاری می توانید انجام دهید تا فرآیند را روان تر کنید و خود را در موقعیت شغلی بهتری...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 35m 16s
بازدید: 135
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 22-09-2022
1401/6/31
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
Confluence به همه نوع سازمان ها کمک می کند تا با هم همکاری کنند، برنامه ریزی کنند و اطلاعات را ذخیره کنند. در این دوره، مربی Rachel Wright مدیران جدید و با تجربه Confluence را از طریق قابلیت های برنامه، گزینه ها، استراتژی های سازماندهی داده ها و موارد دیگر راهنمایی می کند. او توضیح می‌دهد...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 33
زمان: 2h 19m
بازدید: 458
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 17-08-2022
1401/5/26
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
همکاری به یکی از ارزشمندترین مهارت هایی تبدیل شده است که یک کارمند می تواند داشته باشد، و مهارت دیجیتال با ابزارهای مختلف همکاری می تواند شما را متمایز کند و به شما کمک کند کارآمدتر کار کنید. در این دوره، مربی کورتنی هاج به شما نشان می دهد که چگونه از ابزارهای مخصوص مجموعه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 20
زمان: 48m 54s
بازدید: 428
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 12-08-2022
1401/5/21
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
در یک محل کار «رهبری از هر کجا»، رهبران باید بدون در نظر گرفتن اینکه کجا هستند، ارتباطات عمیق و واقعی با کسانی که رهبری می‌کنند ایجاد کنند. در این دوره، مربی Ron Carucci به رهبران در تمام سطوح آموزش می‌دهد که چگونه پیوندها را با تیم‌های خود تقویت کنند تا از احساس گسیختگی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 44m 3s
بازدید: 293
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 11-08-2022
1401/5/20
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
اگر تا به حال آرزو کرده اید که تیم شما استراتژیک تر باشد، قطعا تنها نیستید. تفکر استراتژیک تقریباً در هر سرمایه گذاری تجاری ضروری است. اما حتی اگر به طور مداوم به عنوان یکی از مهم ترین مهارت ها در کار رتبه بندی می شود، همچنین یکی از آشکارترین مهارت هاست که این سوال را...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 18
زمان: 55m 49s
بازدید: 134
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 10-08-2022
1401/5/19
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
برخلاف یادگیری دوچرخه‌سواری یا شنا، بسیاری از ما دستورالعمل‌های صریحی از والدین خود در مورد نحوه برخورد با پول دریافت نمی‌کنیم. در عوض، نگرش های ما اغلب به عنوان واکنشی به آنچه در کودکی مشاهده می کنیم شکل می گیرد. بچه‌هایی که والدین خود را تماشا می‌کردند که با بی‌احتیاطی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 19
زمان: 57m 13s
بازدید: 294
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 09-08-2022
1401/5/18
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
با وجود پنج نسل مختلف که همگی در نیروی کار پراکنده امروزی خدمت می کنند، باید بدانید که چگونه با همکاران در هر سنی همکاری کنید تا موفق شوید. در این دوره، مربی Linda Croyle - روانشناس و مشاور متخصص در ارتباطات متحول کننده، تنوع، و شمول- به شما می آموزد که چگونه ویژگی های نسلی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 18
زمان: 1h 3m
بازدید: 293
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 04-08-2022
1401/5/13
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
ابزارهای مایکروسافت 365 مانند Teams، Planner و OneDrive با هدف همکاری طراحی شده‌اند، با این حال بسیاری از کاربران از همه چیزهایی که این ابزارها ارائه می‌کنند استفاده نمی‌کنند. در این دوره، مربی Nick Brazzi نکاتی را برای به حداکثر رساندن ارتباطات تیمی در مایکروسافت 365 ارائه می‌دهد....
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 22
زمان: 1h 28m
بازدید: 484
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 03-08-2022
1401/5/12
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آیا به دنبال کمک کوچکی برای فرآیند تأیید خود هستید، اما واقعاً مطمئن نیستید که از کجا شروع کنید؟ چرا با استفاده از ویژگی تأییدیه‌های جدید در تیم‌های مایکروسافت، آن را برای رفع بقیه نیازهای کسب‌وکارتان ادغام نمی‌کنید؟ از مرخصی با حقوق گرفته تا سفرهای کاری، گزارش...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 51m 36s
بازدید: 500
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 26-07-2022
1401/5/4
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
هر کسب و کاری به روابط عمومی نیاز دارد. استفاده از رسانه برای موفقیت ضروری است. اما در حالی که این رابطه می تواند برای دو طرف سودمند باشد، یک گام اشتباه می تواند باعث اشتباه پرهزینه شود. در این دوره، مربی Andrea Holland، متخصص روابط عمومی، به شما نشان می‌دهد که چگونه از برخی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 25
زمان: 55m 53s
بازدید: 358
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 20-07-2022
1401/4/29
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
رئیس شما در مورد ابتکار جدیدی که فکر می کنید محکوم به شکست است هیجان زده است. همکار ارشد شما جدول زمانی پروژه را پیشنهاد می کند که نگران آن هستید که غیر واقعی باشد. این وسوسه انگیز است که فقط با آن شخص موافق باشید یا کنار بیایید. به هر حال، این می تواند آسان تر از صحبت کردن...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 41m 51s
بازدید: 705
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 22-06-2022
1401/4/1
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
کار در یک محیط سمی می تواند برای هر کسی احساس درماندگی ایجاد کند. حتی نمایندگان منابع انسانی می توانند احساس کنند دستانشان بسته است. اما شما این قدرت را دارید که مسیر فرهنگ سازمان خود را بدون توجه به سطح یا موقعیت خود تغییر دهید. در این دوره، مربی Catherine Mattice نشان می‌دهد...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 18
زمان: 48m 43s
بازدید: 587
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 17-05-2022
1401/2/27
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
جلسات منظم انفرادی به مدیران این فرصت را می دهد تا مشکلات را برطرف کنند و به سوالات کوچک و سریع بسیاری که در طول هفته کاری ایجاد می شود پاسخ مؤثری دهند. در این دوره آموزشی، مربی کهنه کار لینکدین Dave Crenshaw به شما نشان می دهد که چگونه می توانید از جلسات انفرادی حداکثر بهره...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 17
زمان: 34m 52s
بازدید: 668
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 12-05-2022
1401/2/22
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
در این دوره، مربی Doug Rose به شما کمک می کند آینده خود را در یک نیروی کار در حال تغییر کشف کنید. او با چیزی که به شما انگیزه می دهد شروع می کند، سپس چگونگی بهبود ویژگی های شغلی خود را بررسی می کند. سپس راه هایی برای بهبود وضعیت سازمانی شما و اینکه چگونه ویژگی های شخصیتی شما...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 20
زمان: 1h 3m
بازدید: 527
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 29-04-2022
1401/2/9
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
مهارت های قوی بین فردی، صرف نظر از نقش یا سطح شما، یک امر ضروری در محل کار است. در این دوره، مدیر توسعه حرفه ای Sarah-SoonLing Blackburn به شما نشان می دهد که چگونه مهارت های بین فردی مانند خودآگاهی، برخورد با اختلاف نظرها و گوش دادن عمیق را توسعه دهید، در حالی که با همکاران به صورت...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 42m 36s
بازدید: 641
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 19-04-2022
1401/1/30
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
تبدیل شدن به یک رهبر موثر در یک محیط کاری سنتی می تواند به اندازه کافی چالش برانگیز باشد. رهبر بودن در یک محل کار ترکیبی مستلزم یک مجموعه مهارت تغییر یافته است. این رهبران نقش های بسیاری را ایفا می کنند: مدیر پروژه، مربی، میانجی، معلم بهره وری، و موارد دیگر برای به دست...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 14
زمان: 42m 14s
بازدید: 580
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 18-04-2022
1401/1/29
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
تیم در اصل خود سیستمی از روابط انسانی است. در فرآیند ایجاد یک تیم، هر رهبر یا مدیری باید نه تنها نیازهای اعضای تیم را درک کند، بلکه باید بداند که چگونه آن افراد هنگام کار در گروه‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند. تیم های موثر از درک این پویایی ها پدید می آیند. در این دوره مربی...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 17
زمان: 54m 30s
بازدید: 549
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 12-04-2022
1401/1/23
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
با تسلط بر پویایی نحوه کار افراد با یکدیگر، در مورد مدیریت محیط اداری فعال باشید. وقتی درک می کنید که چگونه می توانید بر این روابط تأثیر بگذارید، بخشی جدایی ناپذیر از موفقیت شما و دیگران می شود. مربی Dorie Clark ارزش ایجاد حسن نیت در محل کار را توضیح می دهد و در این دوره نحوه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 26m 34s
بازدید: 674
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 07-04-2022
1401/1/18
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آگاهی بیشتر از سلامت روان در محل کار بسیار مهم است، اما همیشه آسان نیست که بدانید چه چیزی برای همکارانتان بهترین است، یا چگونه می توانید بهتر از آنها حمایت کنید تا احساس کنند به عنوان یک انسان به رسمیت شناخته شده و کاملاً ارزشمند هستند. در این دوره آموزشی، مربی Tiffany Jameson...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 19
زمان: 1h 7m
بازدید: 474
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 28-03-2022
1401/1/8
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آیا به دنبال راه هایی برای حمایت موفقیت آمیز از یک تیم هیبریدی هستید؟ تیم‌هایی که از نظر طراحی ترکیبی هستند، با اعضایی که در مکان‌ها و مناطق زمانی مختلف در دفاتر و میدان کار می‌کنند، نیازمندی‌ها و چالش‌های منحصربه‌فردی دارند که باید عمداً به آن‌ها رسیدگی شود - نه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 21
زمان: 1h 8m
بازدید: 459
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 16-03-2022
1400/12/25
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
برابری یک مفهوم بسیار مهم در محیط کار امروزی است. در این دوره، مربی Mary-Frances Winters به شما کمک می کند تا درک بهتری از چیستی آن به دست آورید، برخی از مزایای آن را به شما نشان می دهد، و توصیه های عملی در مورد تقویت عدالت در استخدام، ترفیع و توسعه ارائه می دهد. او با توضیح اینکه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 21
زمان: 1h 24m
بازدید: 648
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 16-03-2022
1400/12/25
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
به عنوان یک مدیر اجرایی، مدیر، سهامدار یا طراح UX، به ابزارهای قوی برای همکاری از راه دور نیاز دارید. آیا می خواهید کشف کنید Whimsical چه کاری می تواند انجام دهد؟ در این دوره، متخصص Lachezar Arabadzhiev نحوه استفاده از Whimsical را برای همکاری از راه دور و طوفان فکری نشان می دهد. او به شما...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 29m 40s
بازدید: 974
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 14-03-2022
1400/12/23
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آیا می‌دانستید که می‌توانید با نشان دادن همدلی بیشتر در محل کار، فراگیری را افزایش دهید؟ در حالی که بسیاری از رهبران شروع به درک اهمیت ایجاد فعالانه تیم‌های فراگیر کرده‌اند، گنجاندن کامل اغلب می‌تواند کاملاً مبهم باشد. چگونه یک مدیر یا رهبر واقعاً باعث می شود که...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 9
زمان: 51m 9s
بازدید: 584
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 08-03-2022
1400/12/17
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
رهبری مشترک شکل فزاینده‌ای از رهبری برای پروژه ها، تیم ها و سازمان ها است. همانطور که کار پیچیده تر می شود و سازمان ها با سرعت بیشتری تغییر می کنند، شرکت ها از نگاه کردن به رهبری به عنوان یک فعالیت مستقل دور می شوند.در این دوره آموزشی، مربی Rebecca Newton به شما درک درستی از...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 49m 23s
بازدید: 558
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 17-02-2022
1400/11/28
توضیحات کامل reorder
صفحه 1 از 4
تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی لینـدا بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد