%40 تخفیف  برای خرید  مسیرهای یادگیری

logo mix

گروه: پردازش ابری در آی تی

تعداد آموزش: 468


سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI

سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح عمـومی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
ترتیب:
سطح:
زمان:
نوع:
29,000 تومان
«هوش مصنوعی مکالمه‌ای» رسماً دنیا را درنوردیده است. به هر طرف که نگاه کنید، شرکت‌ها به پلتفرم‌های ابری مانند Microsoft Azure روی می‌آورند تا مهم‌ترین و حیاتی‌ترین گردش‌های کاری خود را خودکار کنند. در این دوره مربی Jamie Maguire دارای مدرک مایکروسافت MVP به شما نشان می‌دهد که...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 1h 4m
بازدید: 27
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 15-09-2022
( 10 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آیا باید در مورد موضوعات کلیدی معماری امنیت ابر یاد بگیرید؟ در این دوره، مربی Karl Ots شما را از طریق ستون‌های اصلی طراحی معماری امنیت ابری به روشی ابری-آگنوستیک راهنمایی می‌کند. به جای تمرکز بر نحوه پیکربندی کنترل‌های امنیتی ابری با یک فروشنده ابری خاص، او به این موضوع...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 20
زمان: 59m 52s
بازدید: 14
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 14-09-2022
( 11 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
MLOps کاربرد اصول مهندسی نرم افزار DevOps برای توسعه برنامه های کاربردی یادگیری ماشین است. در این دوره، مربی Noah Gift، متخصص MLOps، ملزومات MLOps با Azure را توضیح می‌دهد و به شما نشان می‌دهد که چگونه با Spark برای MLOps شروع کنید. او چندین مورد ضروری مهم MLOps را با Azure ahd به شما نشان می دهد...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 9
زمان: 48m 28s
بازدید: 134
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 08-09-2022
( 17 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
این سری از دوره ها شما را با ملزومات MLOps، کاربرد اصول engineering/devops برای توسعه برنامه های کاربردی یادگیری ماشین آشنا می کند. در این دوره، متخصص MLOps Noah Gift شما را با اصول ردیابی آشنا می کند، جزئیاتی را در مورد اینکه چرا باید مدل های خود را در تولید ردیابی کنید، به شما می دهد...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 5
زمان: 20m 16s
بازدید: 122
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 08-09-2022
( 17 روز قبل)
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آزمون گواهینامه Microsoft Azure Fundamentals برای هر کسی است که به دنبال شروع سفر حرفه ای خود در رایانش ابری است. برای قبولی در آزمون AZ-900، به دانش سطح بالایی از ابر، معماری Azure، امنیت هسته، خدمات اساسی، ابزارهای مدیریتی و حاکمیت آن نیاز دارید. این اولین دوره در سری آمادگی گواهینامه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 22
زمان: 1h 13m
بازدید: 196
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 24-08-2022
1401/6/2
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
یادگیری ماشینی به عنوان یک مفهوم بیش از 60 سال است که وجود داشته است، اما با محبوبیت بیشتر و بیشتر هوش مصنوعی، فرصت های بیشتری در زمینه هوش مصنوعی و زیر گروه های آن، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق وجود دارد. و با انفجار محاسبات ابری، مطالعه یادگیری ماشینی با فناوری‌های...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 20
زمان: 1h 8m
بازدید: 172
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 22-08-2022
1401/5/31
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
چارچوب AWS Well-Architected شامل استراتژی هایی است که به معماران سازمانی کمک می کند تا حجم کاری را با بهترین شیوه های شناسایی شده توسط AWS مقایسه کنند. این طراحی برای کمک به معماران برای ایجاد زیرساخت ایمن، با کارایی بالا، انعطاف‌پذیر و کارآمد برای کاربردهای خود طراحی شده است...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 13
زمان: 54m 12s
بازدید: 172
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 12-08-2022
1401/5/21
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
شبکه جایی است که خدمات تجاری، سیستم ها و داده ها تلاقی می کنند. امروزه بسیاری از شرکت ها به سرعت در حال گذار به دنیای چند ابری ترکیبی هستند. این بدان معناست که متخصصان فنی باید به سرعت شبکه‌های داخلی خود را به یک یا چند ابر در حین برنامه‌ریزی، طراحی و عملکرد بر خلاف الزامات...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 16
زمان: 1h 23m
بازدید: 162
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 11-08-2022
1401/5/20
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آیا گواهینامه Azure Data Fundamentals بخشی از برنامه شما برای تبدیل شدن به یک مهندس داده، مدیر پایگاه داده یا دانشمند داده است؟ در این دوره، مدرس Gregor Suttie، مقدمه کاملی را در مورد حجم کاری تجزیه و تحلیل در Azure ارائه می دهد. او شما را با عناصر رایج یک انبار داده مدرن آشنا می‌کند، سپس...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 56m 10s
بازدید: 226
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 08-08-2022
1401/5/17
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
همانطور که استراتژی‌های ابری به تکامل خود ادامه می‌دهند، سازمان‌ها در حال حاضر اغلب متوجه می‌شوند که برای ایجاد معماری ابری که به طور کامل نیازهای آنها را برآورده می‌کند، باید از چندین سرویس رایانش ابری استفاده کنند. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است از ارائه دهندگان...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 51
زمان: 1h 29m
بازدید: 123
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 04-08-2022
1401/5/13
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
تعادل بار چیست، چرا در Spring Cloud به آن نیاز دارید و چگونه می توانید آن را پیاده سازی کنید؟ در این دوره، مربی Cecili Reid به تمام این سوالات و بیشتر پاسخ می دهد. او اصول اولیه تعادل بار داخلی و خارجی را در (Google Cloud Platform (GCP مرور می‌کند، سپس وارد تعادل بار خارجی (HTTP(S می‌شود، از جمله...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 12
زمان: 32m 48s
بازدید: 217
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 03-08-2022
1401/5/12
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
اگر در حال حاضر از BigQuery برای انبار داده خود استفاده می کنید، ممکن است آماده باشید تا قدم بعدی خود را بردارید. اما مجموعه گسترده راه حل های موجود می تواند کمی طاقت فرسا باشد. در این دوره، مهندس نرم‌افزار و مدرس Kishan Iyer به شما نشان می‌دهد که چگونه از مهارت‌ها و تکنیک‌های...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 32
زمان: 2h 14m
بازدید: 249
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 28-07-2022
1401/5/6
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
اگر به تازگی با BigQuery شروع کرده اید، این دوره برای شما ساخته شده است. دریابید که چرا همه درباره انبار داده میزبان ابری در پلتفرم Google Cloud صحبت می کنند. به مهندس نرم‌افزار و مدرس Kishan Iyer بپیوندید تا به شما یک مرور کلی از مهارت‌هایی که برای راه‌اندازی یک انبار داده BigQuery باید...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 29
زمان: 1h 58m
بازدید: 239
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 28-07-2022
1401/5/6
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
Google Cloud Compute Engine یکی از محبوب ترین خدمات ارائه شده توسط گوگل است که به شما امکان ایجاد و مدیریت ماشین های مجازی را می دهد. در این دوره، مربی Robin Smorenburg، هر مرحله از استقرار و مدیریت نمونه‌های لینوکس VM را در Google Cloud پوشش می‌دهد. او نگاهی عمیق به بهترین شیوه‌ها برای ایجاد...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 25
زمان: 1h 41m
بازدید: 218
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 26-07-2022
1401/5/4
توضیحات کامل reorder
25,000 تومان
ایجاد درک کامل از نحوه عملکرد ابر برای ایمن سازی و مدیریت آن ضروری است. چه در محل کار، چه در خانه یا در سفر باشید، باید از امنیت سایبری روزمره آگاه باشید تا از تجربه خود از وب نهایت استفاده را ببرید. به مربی Dominique West بپیوندید تا به شما نشان دهد برای محافظت از داده ها، هویت...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 38m 54s
بازدید: 247
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 26-07-2022
1401/5/4
توضیحات کامل reorder
(رایگان)
دانلود رایگان cloud_download
از قدرت محض خدمات Google هرگز شگفت زده نمی شوید. و اگر به دنبال مدرن سازی زیرساخت فناوری اطلاعات خود هستید، یافتن راه حل های موثرتر دشوار است. در این دوره آموزشی، مربی Mark Johnson به شما نشان می‌دهد که چگونه از خدمات Google Cloud برای به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی توسعه برنامه‌ها...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: ندارد
تعداد ویدیو: 17
زمان: 52m 9s
بازدید: 335
سطح متوسـط
دانلود رایگان
انتشار: 11-07-2022
1401/4/20
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آیا به دنبال کار در فضای امنیتی هستید یا برای کسب گواهینامه Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals با قبولی در آزمون SC-900 آماده می شوید؟ در این دوره، مربی Pete Zerger بر مهارت هایی که در دامنه 4 آزمون Microsoft SC-900 اندازه گیری می شود تمرکز می کند: به طور خاص، قابلیت های مدیریت انطباق در...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 22
زمان: 1h 10m
بازدید: 185
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 29-06-2022
1401/4/8
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
آیا می‌دانستید می‌توانید از Azure برای ساده‌سازی و خودکارسازی بسیاری از فرآیندها و فعالیت‌های تجاری دستی استفاده کنید؟ اتوماسیون می تواند به شما کمک کند تا هزینه های عملیاتی کلی را کاهش دهید و در نتیجه عملکرد را افزایش دهید. در این دوره، مربی Neeraj Kumar ، مبشر، معمار و...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 27
زمان: 2h 29m
بازدید: 352
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 28-06-2022
1401/4/7
توضیحات کامل reorder
36,000 تومان
مرکز امنیتی Azure می‌تواند به شما کمک کند تا رویکرد اختصاصی‌تری برای محافظت از بار کاری Azure و ترکیبی خود داشته باشید، علاوه بر آن تهدیدهای فوری برای محیط خود را شناسایی کرده و سریع به آن واکنش نشان دهید. با Microsoft Defender for Cloud، وضعیت امنیتی شما به سطح بالاتری می رسد، اما اگر...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 28
زمان: 2h 35m
بازدید: 166
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 27-06-2022
1401/4/6
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
اگر یک متخصص IT با تجربه هستید، ممکن است بخواهید برای تقویت اعتبار خود گواهی دریافت کنید. قبولی در آزمون Microsoft AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions شما را به عنوان یک متخصص معمار راه حل های Azure معتبر می کند. در این دوره، به متخصص فناوری اطلاعات و مربی Matt Hester بپیوندید تا به شما...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 22
زمان: 1h 36m
بازدید: 436
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 22-06-2022
1401/4/1
توضیحات کامل reorder
48,000 تومان
درک محدوده ابر حتی برای یک توسعه دهنده باتجربه، یک کار طاقت فرسا است. این دوره به تصویر بزرگ Microsoft Azure می پردازد. این دیدگاه می تواند به شما کمک کند تا بسیاری از پیشنهادات Azure را درک کنید و ارزیابی کنید که کدامیک با استراتژی ابری سازمان شما مطابقت دارند. کسانی که تازه وارد...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 53
زمان: 3h 25m
بازدید: 439
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 17-06-2022
1401/3/27
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
هنگام مهاجرت به ابر، مهم است که با یک پایه خوب شروع کنید. هزینه‌ها می‌توانند به سرعت افزایش پیدا کنند و اگر در همان ابتدا کارها را درست انجام ندهید، املاک Azure شما به سرعت غیرقابل مدیریت می‌شود. در این دوره، مربی James Millar مفاهیم مهمی را که باید در مورد منابع Azure بدانید...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 19
زمان: 1h 4m
بازدید: 192
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 17-06-2022
1401/3/27
توضیحات کامل reorder
35,000 تومان
Azure Dapr می تواند به توسعه دهندگان دات نت کمک کند تا چندین چالش را که در هنگام ساخت برنامه های توزیع شده با آن مواجه هستند، حل کنند. در این دوره آموزشی، مربی Rodrigo Diaz Concha به شما نشان می‌دهد که چگونه برنامه‌های کاربردی و میکروسرویس‌های توزیع‌شده را به راحتی با Dapr بسازید....
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 34
زمان: 1h 47m
بازدید: 618
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 01-06-2022
1401/3/11
توضیحات کامل reorder
79,000 تومان
درک و اجرای موفقیت آمیز مفاهیم امنیتی برای استفاده از خدمات وب آمازون (AWS) به عنوان راه حل سازمانی شما ضروری است. در این دوره، مربی Sharif Nijim توصیه های عملی را با مثال های عملی همراه می کند که به متخصصان فناوری اطلاعات نشان می دهد که چگونه یک زیرساخت امن در AWS ایجاد کنند. او...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 96
زمان: 6h 37m
بازدید: 429
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 19-05-2022
1401/2/29
توضیحات کامل reorder
29,000 تومان
آیا نمی دانید چگونه از Terraform برای Azure استفاده کنید؟ در این دوره، مربی Alexandra Illarionov، مهندس ابر، همه چیزهایی را که برای شروع نیاز دارید، از جمله مفاهیم پایه، دستورات و موارد استفاده برای Terraform در محیط Azure، به شما معرفی می کند. او با تعریف زیرساخت به عنوان کد (IaC) و Terraform شروع...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 22
زمان: 50m 7s
بازدید: 436
سطح متوسـط
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 16-05-2022
1401/2/26
توضیحات کامل reorder
103,000 تومان
آیا به دنبال نسل بعدی معماری محاسبات ابری هستید که برای سازمان خود مقیاس پذیر باشد؟ آخرین زیرساخت اصلی Oracle می‌تواند به برنامه‌های شما کمک کند حتی سریع‌تر، ایمن‌تر و با استفاده از منابع کمتری نسبت به قبل اجرا شوند. در این دوره، یک پیشنهاد منحصربه‌فرد از دانشگاه اوراکل،...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 123
زمان: 15h 16m
بازدید: 638
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 10-05-2022
1401/2/20
توضیحات کامل reorder
85,000 تومان
آیا به دنبال نسل بعدی معماری محاسبات ابری هستید که برای سازمان خود مقیاس پذیر باشد؟ آخرین زیرساخت اصلی Oracle می‌تواند به برنامه‌های شما کمک کند حتی سریع‌تر، ایمن‌تر و با استفاده از منابع کمتری نسبت به قبل اجرا شوند. در این دوره، یک پیشنهاد منحصربه‌فرد از دانشگاه اوراکل،...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 96
زمان: 10h 22m
بازدید: 620
سطح مقدماتی
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 09-05-2022
1401/2/19
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
دریافت گواهینامه توسط AWS می تواند یک پیشرفت بزرگ برای حرفه شما در توسعه برنامه های کاربردی ابری و طراحی معماری ترکیبی باشد. در این دوره - چهارمین دوره از یک سری آماده سازی پنج قسمتی برای صدور گواهینامه - مربی Noah Gift مهارت هایی را که برای آماده شدن و مقابله با آزمون حرفه...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 25m 3s
بازدید: 380
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 02-05-2022
1401/2/12
توضیحات کامل reorder
(رایگان)
دانلود رایگان cloud_download
دریافت گواهینامه توسط AWS می تواند یک پیشرفت بزرگ برای حرفه شما در توسعه برنامه های کاربردی ابری و طراحی معماری ترکیبی باشد. در این دوره - پنجمین دوره از مجموعه آمادگی گواهینامه پنج قسمتی - مدرس Noah Gift مهارت هایی را که برای آماده شدن و مقابله با آزمون حرفه ای معمار راه حل...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 11
زمان: 17m 36s
بازدید: 370
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
دانلود رایگان
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 02-05-2022
1401/2/12
توضیحات کامل reorder
19,000 تومان
دریافت گواهینامه توسط AWS می تواند یک پیشرفت بزرگ برای حرفه شما در توسعه برنامه های کاربردی ابری و طراحی معماری ترکیبی باشد. در این دوره - سومین دوره از مجموعه پنج قسمتی آمادگی گواهینامه - مربی Noah Gift مهارت هایی را که برای آماده شدن و مقابله با آزمون حرفه ای معمار راه حل...
زبان: انگلیسی
زیرنویس: فارسی و انگلیسی
تعداد ویدیو: 10
زمان: 19m 14s
بازدید: 361
سطح پیشرفته
زیرنویس انگلیسی
زیرنویس فارسی AI
انتشار: 28-04-2022
1401/2/8
توضیحات کامل reorder
صفحه 1 از 16
تمامی زیرنویس‌های فارسی و مطالب ترجمه شده در سایت، بطور انحصاری متعلق به فارسی لینـدا بوده و هر گونه کپی‌ برداری و یا استفاده از آنها به هر شکلی در سایتها یا برنامه‌های دیگر پیگرد قانونی دارد